Coachen met inzet van Paarden

Een coachsessie verloopt als volgt.

Na het maken van een afspraak vraag ik u indien aanwezig, mij uw coachvraag te mailen.

Op de dag van het coachen hebben we eerst een intake gesprek. Hierbij leg ik uit wat we gaan doen en hoe het in zijn werk gaat.  

De veiligheid voor u en voor de paarden staat heel hoog in het vaandel. Zowel de fysieke als de emotionele veiligheid zal ik gedurende de coachsessie bewaken. Op het moment dat een van deze twee in het geding komt zal ik dit op een rustige wijze kenbaar maken.

De start van de sessie. Afhankelijk van de coachvraag zal ik u vragen een oefening met het paard of met de paarden te doen. Deze oefeningen gebeuren altijd naast de paarden. Voor deze oefening zijn allerlei attributen beschikbaar. Alles dat in de bak aanwezig is mag gebruikt worden tijdens de sessie.

Aan de hand van het verloop van de oefening zal ik feedback geven over hetgeen ik geobserveerd heb. Hierover zal ik wellicht wat vragen stellen. Aan de hand van uw eigen gevoel hierbij en hierover zullen we het verdere traject ingaan. Aangezien ik oplossingsgericht coach kan het heel goed zijn dat ik zal vragen de oefening nogmaals te doen, maar dan met de bevindingen en het gevoel van de feedback. Uiteindelijk heeft u de regie in eigen hand. U geeft ook aan wanneer een oefening afgelopen is of wanneer iets bijvoorbeeld niet prettig is.

Een coachsessie duurt meestal circa 1,5 uur. Dit is inclusief het intakegesprek vooraf